Forma MACEWA jest nieco częściej używana, forma MACEBA – rzadziej, ale obie są równie poprawne i obie znaczą dokładnie to samo: ‘żydowski nagrobek w formie pionowo ustawionej płyty, ozdobionej płaskorzeźbą i inskrypcją’. Płyta stanowiąca MACEWĘ (MACEBĘ) najczęściej jest kamienna, ale bywa również drewniana (tańsza i szybsza do wykonania niż kamienna) lub żeliwna (tych ostało się najmniej – złodziei niestety wciąż nie brakuje). MACEWA (MACEBA) może mieć formę prostokąta lub zbliżoną do prostokąta, o górnym brzegu zazwyczaj półkoliście zakończonym, a płaskorzeźba umieszczona na niej zawiera symbole opisujące zmarłego, jego imię, życie, zasługi. Zamiast nazwy MACEWA czy MABEBA używa się również nazwy STELA. O tym, jaka jest różnica między MACEWĄ a STELĄ – w następnym odcinku.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; SJP Dor; NSPP; WSPP; SWO]