COKOLWIEK BY…, GDZIEKOLWIEK BY…

W swobodnej polszczyźnie mówionej często używamy konstrukcji takich jak: „co by nie powiedział…”, „gdzie by nie poszła…”, „jak by nie próbowała…”, „jaki by nie był…”, „którego by nie wziął…”, „kogo by nie spytała…” itp. Trzeba jednak pamiętać, że konstrukcje takie są NIEPOPRAWNE w starannej polszczyźnie, ba! wielu normatywistów wolałoby ich nie widzieć i nie słyszeć nawet w polszczyźnie potocznej. POPRAWNE są bowiem w takich wypadkach konstrukcje bez partykuły nie, za to z cząstką -kolwiek. Poprawnie zatem: Cokolwiek by powiedział, zawsze przyjmowano to z uznaniem; Gdziekolwiek poszła, spotykała znajomych; Jakkolwiek by próbowała, nie udawało jej się znaleźć sposobu, żeby pogodzić zwaśnionych członków rodziny; Jakkolwiek by było, zawsze będzie dobrze; Jakikolwiek by był, na pewno się spodoba; Któregokolwiek by wziął, i tak nie będzie zadowolony, jemu nikt nie dogodzi; Kogokolwiek by spytała, każdy odpowiadał tak samo „Tak. To właściwie postawione pytanie”.

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; Baza CKS]