AQUAPARK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Wymawiamy [akfapark] lub [akwapark], a nie [akłapark]. W zasadzie powinniśmy również zapisywać AKWAPARK – w polszczyźnie nie brak słów z pierwszym członem akwa-: akwarium, akwarela, akwamaryna, akwanauta... Wyraz oznaczający ‘park rozrywki z basenami jako główną atrakcją’ jest eponimem, tzn. wyrazem pospolitym utworzonym od nazwy własnej. Pierwszym ośrodkom tego typu, które wybudowano w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat, nadawano zwykle nazwę „Aquapark”, która stosunkowo szybko się upowszechniła i zaczęła funkcjonować jako zwykłe określenie.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]