APASZKA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Szale, APASZKI i chusty to wręcz niezbędne dodatki do jesiennego stroju współczesnej kobiety. APASZKA kojarzy się z elegancją, delikatnością, kobiecością, subtelnym zapachem perfum – ale gdy przyjrzymy się etymologii samej nazwy, to okaże się, że te konotacje nie licują ze źródłosłowem… Forma APASZKA pochodzi od francuskiego zapożyczenia APASZ, dziś już niemal nieużywanego, oznaczającego ‘przestępca, bandyta, opryszek, nożownik’. W języku francuskim słowo apache [apaš], którym określano dawniej przede wszystkim członków paryskiego świata przestępczego, jest apelatywem utworzonym od nazwy własnej Apache. Ta sama nazwa Apache, przefiltrowana przez język angielski, dała w polszczyźnie formę Apacz i Apacze – jako nazwę członków plemion Indian północnoamerykańskich. Pejoratywne znaczenie francuskiego rzeczownika pospolitego apache [apaš] to pozostałość po „książkach kowbojskich”, w których Indianie – a zwłaszcza waleczni Apacze – byli przedstawiani jako żądni krwi i okrutni zbóje, napadający na dzielnych białych odkrywców dzikiego Zachodu.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SWO; WSFP; Baza CKS]