Dawny przymiotnik UKROTNY zachował się do dziś w języku łowieckim. Określenie to oznacza ‘oswojony’, ale odnosi się tylko do ptaka drapieżnego (tak jak np. określenia podpalany czy łaciaty używa się w odniesieniu do psa, a srokaty – do konia). Mówi się zatem o ukrotnym sokole czy ukrotnym jastrzębiu. Dawniej ten przymiotnik miał szersze znaczenie i zakres użycia: UKROTNY był to ‘taki, którego można poskromić, ukrócić’. Kiedyś bowiem obok czasownika UKRÓCIĆ używany był czas. UKROTNĄĆ ‘uśmierzyć się, ułagodzić’ i od tego właśnie UKROTNY ‘taki, który może się ukrotnąć, może się ułagodzić, może uśmierzyć (swój) gniew’, a więc ‘zdolny do zapanowania nad sobą’.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]