Jeśli UCZCIWY kojarzy się Wam z CZCIĄ, to jesteście na dobrym tropie. UCZCIWY – a dawniej ućciwy – to słowo notowane już od XV w. W staropolszczyźnie oznaczało ‘zgodny z zasadami prawa’, ‘moralny’, ‘wielebny’, a także ‘okazały’ i ‘honorowy, zaszczytny’. Współcześnie jest definiowany jako ‘rzetelny w postępowaniu, niezdolny do oszustwa’, a w potocznej polszczyźnie – po prostu ‘taki jak trzeba’, ‘taki jak należy’. UCZCIWY to dosłownie CZCIGODNY – ten, którego godzi się otoczyć czcią, ten, któremu wypada oddać cześć. Dawne, słowiańskie *učьstivъ to przymiotnik pochodzący od czasownika dokonanego *u-čьstiti ‘uczcić, otoczyć czcią’

Źródło:

[SEJP Bor, 661]