Polska i Ukraina – polski i ukraiński

Zuzanna Kwapińska

Przypominamy, że przymiotniki tworzone od geograficznych nazw własnych, od nazw państw, regionów, miast i wsi zapisujemy małymi literami. Poprawnie zatem: amerykański, europejski, polski, ukraiński, rosyjski, niemiecki, holenderski i niderlandzki, podlaski, poleski i pomorski, naddnieprzański i zawołżański, warszawski, kijowski, lwowski, berliński, londyński i sztokholmski, pruszkowski, błoński i nadarzyński, nowowiejski i chochołowski, bukowiński i białczański.  
Wprawdzie reguła 19.1 SO PWN dopuszcza zapis wielką literą ze względów uczuciowych, a „przepisy ortograficzne pozostawiają w tym wypadku dużą swobodę piszącemu, ponieważ użycie wielkiej litery jest wyrazem jego postawy uczuciowej (np. szacunku, miłości, przyjaźni) w stosunku do osób, do których pisze, lub w stosunku do tego, o czym pisze” [ib.], jednakże warto mieć na względzie dobro przekazu, jego walory komunikacyjne i – mimo wszystko – neutralność emocjonalną. Dlatego zalecamy zapis: polscy wolontariusze (a nie: Polscy wolontariusze, nie: polscy Wolontariusze i nie: Polscy Wolontariusze) i ukraińscy uchodźcy (a nie: Ukraińscy uchodźcy, nie: ukraińscy Uchodźcy i nie Ukraińscy Uchodźcy). 

Źródło:

[SO PWN]