Koński NASZYJNIK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
„Za króla Piasta NASZYJNIKI nosiły w Polsce konie, a nie kobiety” – moglibyśmy powiedzieć, bo w czasach Piastów i Jagiellonów słowo NASZYJNIK (występujące też w wersji NASZEJNIK) oznaczało ‘część uprzęży zakładana koniowi na szyję’. Zresztą to znaczenie zachowało się i jest stosowane w języku branżowym do dzisiaj. NASZYJNIK była to również część średniowiecznej zbroi rycerskiej (ta część, która ochraniała szyję). Dopiero od XVI w. (na co wskazują źródła pisane) pojawia się NASZYJNIK jako ‘ozdoba noszona na szyi’, choć w tym znaczeniu aż do końca XVIII w. znacznie częściej używane bywa słowo NASZYJEK. NASZYJNIK – w takim znaczeniu, jakie znamy dzisiaj – rozpowszechnił się dopiero w XIX w.
Źródło: [SEJP Bor, 353; ESJP, II, 278; SWil, 742; SJP Dor; SJP PWM; USJP]