JESIEŃ IDZIE, NIE MA NA TO RADY…

JESIEŃ to prasłowo – podobnie jak wiosna, lato i zima – występujące w podobnej postaci także w innych językach słowiańskich. W prasłowiańszczyźnie miało postać *esenь (na terenach zachodnio- i południowosłowiańskich) i *osenь (w rejonach wschodniach). Kiedyś oznaczało ogólnie porę zbiorów, a w niektórych regionach także porę późnych żniw, później ukonkretniło się i zaczęło być używane tylko do wskazywania pory roku między latem a zimą.
Źródło: [SEJP Bor; ESJP]