BETON
il. Paweł Jaroński
Słowo BETON to internacjonalizm, czyli wyraz pochodzący z jednego pnia, zazwyczaj z któregoś z języków starożytnych, np. z greki lub łaciny, lub też neologizm (najczęściej utworzony na podstawie łacińskich lub greckich cząstek językowych), występujący w wielu językach w tym samym znaczeniu, mający taką samą lub bardzo zbliżoną formę, dostosowaną pod względem fonetycznym, ortograficznym i morfologicznym do systemu każdego z tych języków. Nie należy mylić BETONU z CEMENTEM – CEMENT to spoiwo wchodzące w skład BETONU, a BETON to mieszanina CEMENTU, piasku (lub innego kruszywa) i wody, która wiąże wszystkie te składniki. BETON to także określenie człowieka lub grupy ludzi o mocno zachowawczych poglądach – i takie znaczenie, podobnie jak podstawowe znaczenie BETONU, również jest znane i używane w wielu językach, nie tylko w polskim.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; USJP; SWO; ESJP, I, 42]