Kiedy podajemy wysokość kwoty, na jaką opiewa opłata, mandat czy zniżka, możemy użyć słowa WYSOKOŚĆ w dopełniaczu lub wyrażenia przyimkowego W WYSOKOŚCI. Obie konstrukcje są równie poprawne. Poprawnie powiemy i napiszemy: mandat wysokości 200 zł lub: mandat w wysokości 200 zł; opłata wysokości 15 zł lub: opłata w wysokości 15 zł. Samo słowo ZNIŻKA łączy się zazwyczaj z wartością procentową (np. zniżka 5% lub 5-procentowa zniżka), dlatego połączenie ZNIŻKA W WYSOKOŚCI 10 zł może wydawać się dziwne, formalnie jest jednak poprawne – tak samo jak połączenie ZNIŻKA WYSOKOŚCI 10 zł.

Źródło:

[USJP; NSPP; SFJP S; Baza CKS]