Kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny to podstawowe cele kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem kampanii jest Rada Języka Polskiego.

Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika  i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie – posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. To między innymi za sprawą wspólnego języka ludzie, którzy żyją w różnych częściach świata, należą do różnych środowisk czy pokoleń – czują, że należą do jednej wspólnoty. Język, choć wewnętrznie bardzo zróżnicowany, gromadzi wspólne doświadczenia i systemy wartości Polaków – jest symbolicznym przewodnikiem po polskiej kulturze. Język jest czymś w rodzaju okularów, przez które patrzymy na świat – wpływa na nasz sposób postrzegania rzeczywistości, porządkuje ją, nazywa  i ocenia jej elementy. Jest częścią każdego z nas – mówimy nim niemal od urodzenia, w nim myślimy, śnimy, kłócimy się i wyrażamy miłość.

Kampania „Ojczysty – dodaj do ulubionych" została zainaugurowana 20 lutego 2012 roku, podczas konferencji prasowej w warszawskiej Galerii „Kordegarda”, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony różnorodności językowej.

Profil na Facebooku

Prowadzony przez nas profil poświęcony poprawnej polszczyźnie funk­cjonuje od 2012 roku i przez ten czas zyskał ponad 100 000 tysięcy fa­nów. Nasz kanał jest najpopularniejszym profilem prowadzonym przez centralne instytucje kultury! Zachęcamy wszystkich miłośników języka polskiego, którzy jeszcze nie dodali ojczystego do ulubionych, do odwie­dzenia naszej strony www.facebook.com/jezykojczysty – na stronie tej można skorzystać również z usług poradni językowej.

Zobacz również: instagram.com/ojczysty_dodaj_do_ulubionych

Program dotacyjny „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpo­wiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.

Więcej informacji o programie dotacyjnym

Filmy animowane, spoty telewizyjne, słuchowisko radiowe

Wyprodukowaliśmy do tej pory: 9 spotów telewizyjnych, 2 krótkometrażowe filmy animowane oraz 10-odcinkowe słuchowisko radiowe. Niemal wszystkie spoty były emitowane przez największe polskie stacje telewizyjne.

Seria wydawnicza

W ramach działań kampanii ukazały się publikacje poświęcone zagadnieniom związanym z kulturą języka, językoznawstwem, historią języka polskiego, teorią i historią literatury oraz zbiory poezji. 

Nagrody:

1. miejsce w konkursie organizowanym przez Fundację Komunikacji Społecznej w kategorii „Kampania Społeczna Roku” (2013 rok),

3. miejsce w konkursie Klubu Twórców Reklamy zdobył animowany spot pt.: „Ojczysty”, kategoria „Film/reklama społeczna, non profit” (2015 rok).