Grzeczne, stonowane i neutralne stylistycznie powitanie DZIEŃ DOBRY zapisujemy jako dwa odrębne słowa. Utworzone od niego, potoczne, żartobliwe i przyjacielskie zawołanie DZIEŃDOBEREK jest jednym długim słowem. DZIEŃDOBEREK piszemy łącznie – jako jedno słowo – bo rzeczowniki i przymiotniki utworzone od połączeń wyrazowych zapisujemy łącznie (np. pod koszulką > podkoszulek, między wojnami – międzywojnie, szósta klasa – szóstoklasista, stare miasto – staromiejski, nowa moda – nowomodny). 
DZIEŃDOBEREK to nie jest wytwór ostatnich czasów – DZIEŃDOBEREK liczy sobie prawie dwa wieki. Notuje to powitanie już Słownik warszawski, gromadzący słownictwo z drugiej połowy XIX w., choć tam występuje w formie pluralnej: DZIEŃDOBERKI!  

Źródło:

[SO PWN; SJP PWN; SJP Dor; SW]