CYKLISTA, ROWERZYSTA, KOLARZ

Niby znaczą to samo, a jednak... Środkowy – ROWERZYSTA - jest uniwersalny, neutralny znaczeniowo i stylistycznie, CYKLISTA i KOLARZ są już nacechowane i obarczone konotacjami. CYKLISTA pojawił się pierwszy. Jeszcze Doroszewski w swoim słowniku pisze o słowie ‘cyklista’, że jest coraz bardziej wypierane przez wyraz ‘kolarz’, który właśnie zaczyna się upowszechniać. W obecnych słownikach często definiuje się kolarza jako „zawodowego” czy też „wyczynowego” rowerzystę. A konotacje? Cyklista jeździ w cyklistówce, kolarz na kolarzówce, a rowerzysta? On po prostu ma rower.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]