Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

Date of publication: 11.10.2012
Author: Dom Kultury+
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu "Czas na sztukę", realizowanego wspólnie z Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie, Zespołem Szkół Dwujęzycznych w Solarni - Publicznym Dwujęzycznym Gimnazjum w Solarni, Publiczną Szkołą Podstawową im. Józefa Wieczorka w Starej Kuźni, Szkołą Podstawową im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach, Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu.

Scenariusze działań zrealizowanych w ramach projektu.