Wokół komunikatu

Date of publication: 07.11.2012
Author: Dom Kultury+
Średni czas czytania 1 minute
print

Dom Kultury w Rawiczu wychodzi naprzeciw problemowi komunikacji. Jak go rozwiązuje wraz z młodzieżą podczas warsztatów? Zadanie realizowane jest w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. Edukacja artystyczna.

Cykl warsztatów interdyscyplinarnych nie tylko unaocznia współczesnej młodzieży, jakie problemy można napotkać na drodze komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ale również proponuje rozwiązania tych trudności poprzez różne obszary aktywności artystycznej. Prowadzący zajęcia narzucają temat, przedstawiają różne ścieżki jego interpretacji, a uczestnicy wykorzystując swoją kreatywność i chęć działania pokazują własne koncepcje wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Pomysły utrwalane są w pracach plastycznych, multimedialnych, a także znajdują realizację w występach artystycznych i interaktywnych happeningach. Ponadto projekt „Wokół komunikatu” stawia na pracę zespołową oraz otwartość na różnorodność doświadczeń, przemyśleń i opinii. Młodzież ma nabyć umiejętność trafnego oceniania swoich mocnych i słabych stron, a w konsekwencji również, jak te zalety/wady wykorzystywać na własną korzyść.

Oto kilka zdjęć z realizacji zadania: