Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic

Date of publication: 18.04.2023
Author: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 1 minute
print

"Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach. Placówka była beneficjentem programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 

Włącz działanie! Kulturalna diagnoza Chwałowic
Fot. zdjęcie z realizacji projektu spotkanie z animatorem

Celem było zapoznanie się z potrzebami czy marzeniami społeczności lokalnej, a także zaprezentowanie Domu Kultury jako instytucji otwartej na wsparcie mieszkańców w realizacji ich własnych pomysłów. W ramach gromadzenia informacji do diagnozy przeprowadzono spacer badawczy (historyczny), warsztaty wydobywcze z różnymi grupami społecznymi (młodzież, seniorzy, inni dorośli), a także wywiad pogłębiony z przedstawicielami Rady Dzielnicy. W kontekście  każdego elementu badania zawarto w diagnozie rekomendacje dla tworzenia oddolnych inicjatyw kulturalnych, które miały powstać w ramach udziału w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne". 

Więcej informacji można znaleźć w poniższej diagnozie.