Wielkie otwarcie kultury.

Date of publication: 18.04.2023
Author: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli dzięki uczestnictwu w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" zrealizował w 2022 roku projekt "Wielkie otwarcie kultury". Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.  

Wielkie otwarcie kultury.
Fot. zdjęcie z realizacji projektu mieszkańcy podczas spotkania

Cele, jakie postawili sobie inicjatorzy projektu, to między innymi funkcjonowanie GOK w Lesznowoli w dialogu z członkami lokalnej społeczności, a także rozpoznanie zasobów kulturotwórczych i potrzeb kulturowych osób zamieszkujących sołectwo Nowa Iwiczna i gminę Lesznowola. Aspiracjami twórców badania było także stworzenie dobrych warunków do przeprowadzenia konkursu lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz - w dalszej perspektywie - rozwój GOK w Lesznowoli i jego filii w Nowej Iwicznej. W ramach gromadzenia informacji spotkano się z mieszkańcami okolicy, uczniami szkoły podstawowej czy przebadano samych pracowników GOK. Diagnozę zwieńczono wnioskami i rekomendacjami, które w dużej mierze dotyczą włączania młodych w działania kulturalne. 

Więcej informacji można znaleźć w poniższej diagnozie.