W Toruniu ”Sztuka do szkoły puka”

Date of publication: 09.11.2012
Author: Dom Kultury+
Średni czas czytania 2 minutes
print

"Sztuka do szkoły puka" to projekt realizowany przez toruński Dom Muz, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna.

Projekt skierowany jest do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W spotkaniach biorą udział 343 osoby (299 dzieci z lewobrzeżnego Torunia oraz 35 uczniów szkoły specjalnej). Podczas całego cyklu zajęć uczestnicy mają możliwość zapoznania się z wieloma technikami artystycznymi z dziedziny sztuk plastycznych. Każde spotkanie ma charakter wielopłaszczyznowy i może mieć postać następujących form edukacyjnych: lekcje z historii sztuki, zwiedzanie wystaw z przewodnikiem, spotkania z toruńskimi artystami, warsztaty, działania z kartami pracy, rozwiązywanie quizów, wycieczki tematyczne itd. Rozpoczyna je dostosowane do wieku uczniów wprowadzenie. Następnie dzieci oglądają wystawy lub pracownie, poznają ważne postaci toruńskiego środowiska artystycznego oray obiekty, w których powstają bądź są eksponowane dzieła sztuki.

 Partnerami Domu Muz w tym projekcie są: Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Postwawowa nr 17, Podstawowa Szkoła Specjalna nr 19, Zakład Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Pracownia Ceramiki CUD, Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocienie.

Do tej pory odbyły sie warsztaty rzeźbiarskie i spotkania z kadrą Zakładu Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK, wycieczka po toruńskim Starym Mieście połączona z warsztatami architektonicznymi. Uczniowie odwiedzili też Galerię Ceramiki CUD i uczestniczyli tam w warsztatach ceramicznych. Zapoznali się z ekspozycją Centrum Sztuki Współczesnej, a później brali udział w warsztatach artystycznych. W najbliszy poniedziałek rozpoczną się warsztaty malarstwa i rysunku w Galerii i Ośrodku Twórczości Plastycznej Dziecka, a po nich  - warsztaty graficzne w Muzeum Papiernictwa i Drukarstwa.

 

Więcej zdjęć znajduje się tutaj.