Uwolnij Kulturę

Date of publication: 25.09.2019
Author: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 2 minutes
print

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Świerklanach postawił na rozwój kulturalne w Jankowicach, Świerklanach Górnych i Świerklanach Dolnych w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”.

Uwolnij Kulturę
Spotkanie ze specjalistą

Określono następujące cele:

  • zwiększenie udziału lokalnych twórców w życiu społecznym i kulturalnym gminy,
  • zaktywizowanie młodzieży z terenu gminy, zwiększenie ilości działań kulturalnych i prospołecznych inicjowanych oraz organizowanych przez młodych ludzi,
  • wzmocnienie aktywnych postaw wśród mieszkańców gminy i członków lokalnych grup nieformalnych, realizujących inicjatywy oddolne,
  • zwiększenie ilości młodzieżowych grup nieformalnych współpracujących z GOKiRem,
  • zwiększenie umiejętności związanych z prowadzeniem badań jakościowych,
  • zwiększenie wiedzy pracowników ośrodka kultury o potencjałach, zasobach i potrzebach mieszkańców gminy,
  • zwiększenie świadomości społeczności lokalnych wchodzących w skład gminy Świerklany o potencjale tkwiącym w mieszkańcach gminy, o lokalnych liderach, artystach, ludziach o ciekawych pasjach i zainteresowaniach.

Poniższy raport prezentuje wyniki działań jakie w ostatnim czasie przeprowadził GOK.