Trzynaście kroków kultury

Date of publication: 17.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury dołączyła również gmina Suchożebry, a dokładniej Gminny Ośrodek Kultury z projektem „Trzynaście kroków kultury".

Tytuł projektu nawiązuje do trzynastu sołectw skupionych w gminie Suchożebry, w których zrealizowano działania badawcze i promocyjne. Pierwszy etap zadania polegał na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców, przy użyciu różnych narzędzi badawczych. Uzyskane wyniki przyczyniły się do wyłonienia osób i grup dotychczas nieobecnych w działaniach Gminnego Ośrodka Kultury oraz podjęcia z nimi współpracy w oparciu o model partycypacyjny.
Polegała ona na proponowaniu przez te osoby własnych pomysłów na oddolne inicjatywy społeczne w oparciu o wcześniej przygotowaną diagnozę. Najlepsze pomysły miały szansę na realizację w dalszym etapie projektu.

W realizacji tego zadania GOK w Suchożebrach wykorzystał wszelkie zasoby rzeczowe i kadrowe. Skutkowało to powstaniem bardzo dokładnego i rzetelnego raportu, który możecie przeczytać poniżej.