SUSIECKA STUDNIA ŻYCZEŃ KULTURALNYCH - II edycja

Date of publication: 17.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu po raz kolejny przystąpił do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

SUSIECKA STUDNIA ŻYCZEŃ KULTURALNYCH - II edycja
Fot. zdjęcie z realizacji projektu dzieci podczas warsztatów

W gminie Susiec przeprowadzono diagnozę potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności. Odkryto zasoby oraz wyłoniono samodzielne inicjatywy, przeznaczone do realizacji w dalszym etapie projektu.

Jednym z kluczowych założeń badania diagnostycznego było dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców. Pozwoliło to rozpoznać potrzeby i możliwości dotyczące współpracy z grupami i osobami nieobecnymi dotychczas w działaniach GOKu, w tym z osobami z niepełnosprawnościami. 
Przeprowadzono szereg spotkań celem rozpoznania potencjału społeczności oraz wypracowania możliwości współpracy zmierzającej do trwałego zagospodarowania zasobów i przestrzeni publicznej. Efektem wyżej wymienionych działań było ogłoszenie konkursu inicjatyw. Spośród nadesłanych pomysłów, powołana komisja wybrała te najlepsze do realizacji.

W poniższym raporcie możecie przeczytać więcej o działaniach w gminie Susiec.