Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta

Date of publication: 18.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie przystąpił do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021" z projektem „Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta".

Rozkręćmy KULTURĘ w gminie Łukta
Fot. zdjęcie z realizacji projektu posiedzenie komisji konkursowej

Poprzez uczestnictwo w projekcie i związane z nim pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców, odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, udało się zwiększyć zaangażowanie Gminnego Ośrodka Kultury w życie społeczności z terenu gminy Łukta.

Efekty te były poprzedzone badaniem diagnostycznym potrzeb mieszkanek i mieszkańców. Diagnoza nie tylko dała nowe spojrzenie na życie kulturalne w gminie, ale pomogła także skonstruować nową, bardziej odpowiadającą oczekiwaniom lokalnej społeczności ofertę GOKu. Więcej na jej temat można przeczytać poniżej.