Razem ku kulturze

Date of publication: 19.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Pierwsza część zadania realizowanego przez    w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne polegała na zdiagnozowaniu potencjału kulturowego. Badania prowadzone były dwutorowo: w ramach badań ilościowych za pomocą kwestionariusza ankiety opracowanego przez Biuro Badań Społecznych Question Mark z Łodzi, oraz w trakcie spotkań z mieszkańcami w 26 miejscowościach Gminy Słupsk – badania jakościowe.
 

Razem ku kulturze
kartka z flipczartu z notatkami

W trakcie spotkań opracowywano mapę zasobów miejscowości – instytucjonalnych, materialnych, ludzkich i kulturowych. Pytano także mieszkańców o zagadnienia związane z pozytywnymi i negatywnymi aspektami życia w ich miejscowości, o ich zainteresowania, formy aktywności społecznej i kulturalnej. Część pytań stanowiło poszerzenie kwestii ujętych w badaniach ankietowych. W trakcie dyskusji starano się zidentyfikować zarówno obszary z potencjałem do działań w dziedzinie kultury jak i potencjalne bariery.
Często podstawę do dyskusji o zainteresowaniach, potrzebach w dziedzinie kultury stanowiła część poświęcona „dobrym praktykom” oraz przygotowane blisko 100 fiszek z opisami zrealizowanych w ramach DK+ w poprzednich latach projektów.

pani wypełniająca ankietę