Raport z diagnozy mieszkańców miasta i gminy Sulechów

Date of publication: 27.10.2015
Średni czas czytania 0 minutes
print

Celem badań było postawienie diagnozy na temat stanu uczestnictwa mieszkańców Sulechowa w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez funkcjonujące na tym terenie placówki kulturalno - oświatowe, a także rozpoznanie potrzeb i oczekiwań kulturalnych lokalnej społeczności i jej ewentualnych inicjatyw kulturotwórczych służących ożywieniu życia kulturalnego w tym środowisku.

Raport z diagnozy mieszkańców miasta i gminy Sulechów
zdjęcie namiotu DK podczas pinkniku diagnozującego