Raport z badań nad aktywnością kulturalną mieszkańców katowickich dzielnic Bogucice i Zawodzie

Date of publication: 12.10.2013
Średni czas czytania 1 minute
print

Wzory uczestnictwa w kulturze są ważnym wskaźnikiem ogólnej kondycji kulturowej społeczeństwa. Odzwierciedlają całokształt złożonych uwarunkowań ekonomicznych, socjalnych, edukacyjnych, politycznych, które składają się na obiektywne warunki promujące lub limitujące możliwości udziału w kulturze oraz na treści formujące subiektywną świadomość jednostek tworzących określone środowiska społeczne.

Raport z badań nad aktywnością kulturalną mieszkańców katowickich dzielnic Bogucice i Zawodzie
logotyp DK