RADOMSKO - MAPA ZASOBÓW I POTENCJAŁÓW

Date of publication: 12.10.2013
Średni czas czytania 1 minute
print

Miejski Dom Kultury w Radomsku jest otwartym, nastawionym na środowisko lokalne partnerem wielu przedsięwzięć kulturalnych, inicjowanych przez osoby indywidualne, grupy i instytucje. W swojej działalności współpracuje z różnorodnymi grupami społecznymi. Dzięki bogatemu doświadczeniu kadry oraz możliwościom lokalowym i sprzętowym, tworzy warunki sprzyjające aktywności kulturalnej.

RADOMSKO - MAPA ZASOBÓW I POTENCJAŁÓW
fragment wejścia do budynku

Projekt polegał na realizacji działań angażujących Miejski Dom Kultury w życie społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie diagnozy w środowisku, identyfikującej i stymulującej lokalne inicjatywy kulturotwórcze.