Postawy mieszkańców Gminy Żółkiewka wobec funkcjonowania i roli Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce

Date of publication: 27.10.2015
Średni czas czytania 0 minutes
print

Niniejszy raport dotyczy diagnozy postaw, czyli wiedzy, doświadczeń, oceny i oczekiwań mieszkańców gminy Żółkiewka wobec działalności Ośrodka Kultury Samorządowej oraz potencjału kulturalnego (kapitał kulturowy) i społecznego (kapitał społeczny) ww. podmiotu. Raport stanowi syntetyczne zestawienie prac badawczo - analitycznych, realizowanych w ramach projektu.

Postawy mieszkańców Gminy Żółkiewka wobec funkcjonowania i roli Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce
logotyp DK