Nowe inicjatywy - Nowe możliwości

Date of publication: 15.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Celem powstałej diagnozy była identyfikacja zasobów oraz analiza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej gminy Szaflary w celu wzmocnienia zaangażowania Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach w życie społeczności lokalnej, odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców gminy oraz kulturotwórczych zasobów tej społeczności.

Nowe inicjatywy - Nowe możliwości
chłopcy wypełniający ankietę

Przeprowadzona diagnoza wykazała potrzebę istnienia instytucji kultury jakim jest GCKPiT w Szaflarach oraz ukazała korzyści wynikające z utworzenia instytucji tego typu. Ponadto pozwoliła zidentyfikować potencjał i zasoby, a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej gminy Szaflary.

panie wyepłniające ankietę