Nałęczów – inicjatywy w obszarze kultury

Date of publication: 19.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Diagnoza potencjału kulturotwórczego społeczności gminy Nałęczów jest efektem analizy dostępnych danych zastanych oraz spotkań i badań przeprowadzonych z udziałem mieszkańców. Powstała w ramach projektu realizowanego przez Nałęczowski Ośrodek Kultury pn. „Nałęczów – inicjatywy w obszarze kultury”, który uzyskał wsparcie z Narodowego Centrum Kultury z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016.

Nałęczów – inicjatywy w obszarze kultury
logotym NOK

Celem niniejszej diagnozy nie było zbadanie i ocena przedsięwzięć kulturalnych organizowanych z udziałem NOK, lecz zidentyfikowanie obszaru tzw. „lokalnej kultury obywatelskiej” - tej sfery potencjalnych działań w obszarze kultury w gminie Nałęczów, których inicjatorami mogą być sami mieszkańcy.

pan przy flipczarcie