Na styku technik- na styku kultur

Date of publication: 29.10.2012
Author: Dom Kultury+
Średni czas czytania 1 minute
print

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” rozpoczęło realizację zadania w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. Edukacja artystyczna. Każdy moduł warsztatowy pokazuje różnorodność kulturową ich regionu.

Warsztaty zostały zaplanowane tak, aby młodzież nabyła umiejętności interpretacyjne, zdobyła wiedzę na temat kontekstu historycznego techniki i zasad jej tworzenia, poznała przykłady dzieł stworzonych w danej technice, podjęła próbę przełożenia ekspresji artystycznej na własne dzieło i spróbowała własnych sił w tworzeniu w każdej z prezentowanych technik. Ważnym aspektem jest także zachęcenie młodych ludzi do samodzielnej prezentacji dzieła zarówno w trakcie warsztatów, jak i poprzez samodzielną aranżację wspólnej wystawy, w trakcie której wystąpią w roli artystów – gospodarzy. Obowiązkowym elementem każdego z modułów jest prezentacja danej dziedziny sztuki w kontekście twórczości i symboliki charakterystycznej dla Miasta i Regionu.