Moje miasto, moje dziedzictwo, moja inspiracja

Date of publication: 07.11.2012
Author: Dom Kultury+
Średni czas czytania 1 minute
print

Projekt Sławieńskiego Domu Kultury "Moje miasto, moje dziedzictwo, moja inspiracja", który uzyskał dofinansowanie Programu Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna, jest już realizowany wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze Sławna.

Według założeń pomysłodawców projekt ten składa się z trzech nawiązujących do tytułu zagadnień i działań. Realizacja zakłada wykłady, które będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, natomiast w warsztatach wezmą udział wybrani uczestnicy projektu. Przewidywanym rezultatem ma być uzmysłowienie uczestnikom walorów miejsca, w którym żyją; którego część stanowią.

Odbyły się już pierwsze warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie pod nadzorem instruktora plastyki SDK i nauczycieli, pracowali w plenerze wykonując prace plastyczne ze szczególnym uwzględnieniem cech stylistycznych przedstawianych budowli. Uczestnicy projektu wysłuchali (w kościele pw. WNMP w Sławnie) także wykładu na temat architektury średniowiecznej w mieście.