Marzenia do spełnienia

Date of publication: 18.04.2023
Author: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 1 minute
print

"Marzenia do spełnienia" to inicjatywa podjęta przez Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim w 2022 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Marzenia do spełnienia
Fot. zdjęcie z realizacji projektu mieszkańcy podczas spotkania

Celem diagnozy było głównie "rozpoznanie potencjału społeczności gminy Nowy Dwór Gdański w sferze aktywności i samoorganizacji społeczności i grup". Respondenci odpowiadali na pytania o swoją aktywność na polu działąń podejmowanych w swoim miejscu zamieszkania, ale też poza nim. Deklaracje dotyczyły również planów czynnego udziału bądź organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym, które zadeklarowało niemal 35% badanych. Uzyskano także dane dotyczące roli, w jakiej mieszkańćy będą uczestniczyć w życiu kulturalnym oraz form pomocy, jaką uznają dla siebie za najbardziej potrzebną. Hasłowo sformułowane zamiarzenia mieszkańców uwzględniają między innymi kulinaria, naturę i zdrowie, integrację i wspólnotowość czy infrastrukturę. 

Więcej o inicjatywie w Nowym Dworze Gdańskim można przeczytać poniżej.