Mamy prawo do kultury

Date of publication: 20.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

„Mamy prawo do kultury” – projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. Jego realizacja miałą na celu zdiagnozowanie lokalnego potencjału kulturotwórczego oraz aktywizację, odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Mordy.

Mamy prawo do kultury
wyświetlanie prezentacji na dużej sali

Opracowany raport prezentuje wyniki badań społecznych koordynowanych przez dyrektora i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, a wspierany przez animatora z Narodowego Centrum Kultury. Przeprowadzone działania diagnostyczne pozwoliły zweryfikować i poznać potrzeby, zasoby oraz oczekiwania lokalnej społeczności, również w zakresie wytyczania kierunków rozwojowych dla MGOK-u i jego pełniejszego otwarcia na potrzeby mieszkańców.

siedzący w kręgu ludzie