KUŹNIA PROJEKTÓW w Centrum Kultury "Agora"

Date of publication: 18.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Diagnozę społeczności lokalnej osiedla Karłowice – Różanka, zrealizowano na potrzeby inicjatywy „Kuźnia projektów” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.

KUŹNIA PROJEKTÓW w Centrum Kultury "Agora"
makieta

Chodziło o wypracowanie nowych form współpracy ze  środowiskiem lokalnym, dotarcie do liderów działających na osiedlu Karłowice ­ Różanka oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie tworzenia i zarządzania projektem. Środkiem do tego był przeprowadzony cykl 6 bezpłatnych spotkań warsztatowych realizowanych przez pracowników Stowarzyszenia TRATWA, których głównym celem było opracowanie przez uczestników autorskich inicjatyw społeczno-­kulturalnych ­ od pomysłu do szczegółowego planu realizacji. Przeprowadzone warsztaty zaowocowały nawiązaniem współpracy i nowymi perspektywami rozwoju. Ponadto, realizacja projektu „Kuźnia projektów” pomogła Centrum Kultury "Agora" opracować diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedla: Karłowice Różanka.

grupa osób pracujących nad makietą