Kulturalne Ruszenie w Otwocku

Date of publication: 19.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Projekt Kulturalne Ruszenie w Otwocku jest inicjatywą wspieraną przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne. Celem programu jest wspieranie ośrodków kultury w angażowaniu się w życie społeczności lokalnej i w odkrywaniu oraz
rozwijaniu jej kapitału kulturowego.
 

Kulturalne Ruszenie w Otwocku
zdjęcie zbiorowe z transparentem

Kulturalne ruszenie ma za zadanie stworzenie bądź wzmocnienie już istniejących relacji Otwockiego Centrum Kultury (OCK) z mieszkańcami, zwłaszcza tymi, którzy są z racji miejsca zamieszkania oddaleni od siedzib OCK. Odkrywanie potencjału społeczności lokalnej i wydobywanie na światło dzienne talentów jej członków pomoże w stworzeniu projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.

grupa osób podczas warsztatu z karktą papieru