Kulturalne CLOU-kowo

Date of publication: 19.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Diagnoza została opracowana w ramach projektu „Kulturalne CLOU-kowo”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.

Kulturalne CLOU-kowo
wystawa tablic z projektu

Pierwsza część projektu miała na celu zdefiniowanie potrzeb mieszkańców gminy Klukowo w zakresie oferty kulturalnej (dzięki wnioskom ze spotkań oraz wynikom kwestionariuszy), dostosowanie oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie do faktycznych potrzeb mieszkańców gminy (w oparciu o zdefiniowaną na bazie ankiet i rozmów z mieszkańcami diagnozę w kolejnych latach planowane będą nowe elementy oferty kulturalnej GOK), wzrost zaangażowania mieszkańców w tworzenie kulturalnego wizerunku gminy Klukowo (dzięki zgłaszaniu własnych pomysłów oraz wymianie opinii nt. kultury podczas spotkań), zwiększenie liczby oddolnych działań kulturalnych w gminie Klukowo (dzięki realizacji w krótkim okresie czasu kilku tego typu inicjatyw), integrację mieszkańców gminy (dzięki otwartym spotkaniom diagnostycznym oraz wydarzeniom kulturalnym silnie oddziałującym na lokalne społeczności).

grupa robocza przy stole