Kulturalna Moc Zabłocia

Date of publication: 25.09.2019
Author: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minute
print

W Programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019” udział wzięło również Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

Kulturalna Moc Zabłocia
grupa dorosłych podczas warsztatów

Jego celem było podjęcie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Klubu „Papiernik” mieszczącego się w Żywcu, w dzielnicy Zabłocie w życie lokalnych środowisk, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jego członków oraz kulturotwórczych zasobów. Przeprowadzono więc warsztaty z różnymi grupami, wywiady grupowe, czy wywiady indywidualne. Dopełnieniem powyższych działań animacyjno-badawczych było zadanie realizowane w czasie Nocy Kultury – KULTURALNA MOC ZABŁOCIA oraz Twórcze Zabłocie. Podczas warsztatów, prezentacji, zabaw i animacji zebrano dodatkowe opinie o działaniach Klubu „Papiernik”.

Respondentów pytano głównie o ich pomysły na zajęcia i wydarzenia, które zbliżyłyby do siebie mieszkańców i zachęciły ich do częstszego korzystania z oferty kulturalnej.

Więcej o całym projekcie przeczytaj koniecznie w poniższym raporcie!