Kultura wspólna sprawa

Date of publication: 18.04.2023
Author: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 1 minute
print

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki w 2022 roku znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne". W ramach uczestnictwa w programie zrealizowano projekt "Kultura wspólna sprawa".  

Kultura wspólna sprawa
Fot. zdjęcie z realizacji projektu młodzież podczas spotkania

Zamiarem twórców projektu było zaktywizowanie lokalnej społeczności i wyłonienie samodzielnych, oddolnych inicjatyw kulturalnych. Oprócz badań ankietowych czy warsztatów, mających na celu "mapowanie" potencjału kulturalnego gminy, w zbieraniu informacji pomocna była wirtualna i stacjonarna "tablica pomysłów", za pośrednictwem której mieszkańcy mogli dzielić się swoimi marzeniami czy oczekiwaniami wobec działań kulturalnych. Dzięki różnym metodom badawczym uzyskano szereg konkretnych działań, które mogą stanowić kierunki dalszej aktywności kulturalnej gminy. Diagnoza pozwoliła również na określenie opinii mieszkańców na temat Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Kruklanki oraz rodzajów zajęć czy wydarzeń, w jakich respondenci najbardziej chcieliby uczestniczyć. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć poniżej.