KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście

Date of publication: 19.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Kultura ma znaczenie. W sposób niezauważalny kształtuje nas i nasze wzajemne relacje. Nie jesteśmy jednak skazani na bierne poddawanie się dominującym wzorom kulturowym. Możemy mieć wpływ na ich kształtowanie, a przynajmniej na sposób uczestnictwa w kulturze. Kultura ma więc znaczenie, a my możemy i chcemy ją współtworzyć. Tak najogólniej można ująć założenie projektu „KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.

KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście
puzzle na trawie

Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na potrzebę wzbogacenia form i zasad uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym. Powstał na
zamówienie Miejskiego Domu Kultury w Turku. Raport streszcza wyniki badań społecznych, których cele zostały określone następująco:
poznanie kulturotwórczych zasobów lokalnej społeczności miasta Turek, identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców miasta Turek, ustalenie nowych możliwości współpracy Miejskiego Domu Kultury z lokalną społecznością.

ludzie wypełniający ankietę na plenerowym stanowisku DK

grupa robocza