Kultura pod strzechami - pokaż swój potencjał!

Date of publication: 18.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim wziął udział w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", realizując projekt zachęcający mieszkańców gminy do pokazania, jakie pomysły rodzą się pod strzechami ich domów. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Kultura pod strzechami - pokaż swój potencjał!
Fot. zdjęcie z realizacji projektu grupa warsztatowa pod siedzibą M-GOK

Inicjatorzy projektu widzieli w nim przede wszystkim idealny sposób na pozyskanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w kontekście zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Gryfów Śląski. Pełne zilustrowanie obrazu potencjału, drzemiącego zwłaszcza wśród osób dotychczas nieaktywnych kulturalnie, umożliwiło im odpowiednie dobranie narzędzi badawczych. W czasie procesu realizacji starano się odkryć nowe talenty wśród ludzi, którzy dzięki wsparciu M-GOKu, poczują chęć podzielenia się nimi ze światem.
Dzięki tego typu działaniom udało się zwiększyć aktywność lokalnej społeczności w życiu społecznym i kulturalnym gminy, a sama placówka zyskało miano instytucji funkcjonującej bliżej ludzi i ich potrzeb.

Więcej na temat projektu „Kultura pod strzechami - pokaż swój potencjał!" można przeczytać w poniżej zamieszczonym raporcie.