Kultura Plus w Baniach Mazurskich

Date of publication: 25.09.2019
Author: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 2 minutes
print

Siedziba gminy znajduje się w Baniach Mazurskich. Gmina sąsiaduje z gminami: Budry, Pozezdrze, Kruklanki, Kowale Oleckie oraz gminą Gołdap. W pobliżu leży drugie co do wielkości jezioro Polski – Mamry i znane miasta Krainy Tysiąca Jezior – Giżycko i Węgorzewo. Na terenie gminy znajduje się 56 miejscowości w tym 20 sołectw. Działalność kulturalną i społeczno-kulturalną w Gminie Banie Mazurskie prowadzą podmioty reprezentujące różne sektory, obok samorządowych instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, Gminna Biblioteka Publiczna ) działają stowarzyszenia (Stowarzyszenie Nadzieja w Lisach, Związek Ukraińców w Polsce), parafie (rzymsko katolicka w Żabinie i w Baniach Mazurskich , greko katolicka w Baniach Mazurskich) i podmioty prywatne (Republika Ściborska). Efektem takiej różnorodność podmiotów jest swoista mozaika różnorodnych działań w sferze kultury.

Gminny ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich postanowił przystąpić do programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019 i dowiedzieć się tym samym, co jeszcze może zaproponować mieszkańcom gminy, aby byli oni jeszcze bardziej zaangażowani w działalność kulturalną. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty i wywiady grupowe, czy badania ankietowe.

 

Kultura Plus w Baniach Mazurskich
mieszkańcy oglądający slajdy prezentacji i omawiający pomysły

O tym jak wyglądał cały projekt i do jakich wniosków doszedł GOKiP przeczytać możecie w poniższej diagnozie.