Kultura na ulice

Date of publication: 26.09.2019
Author: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minute
print

Do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury przystąpiło również Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu! Jego celem było przeprowadzenie diagnozy kulturalnej mieszkanek i mieszkańców Zgierza; wypracowanie rekomendacji dla zgierskich instytucji kultury; wskazanie nisz, kierunków rozwoju oferty, stworzenie prototypu danych projektów, czy wydarzeń.

Kultura na ulice
mieszkańcy podczas warsztatów

W celu jak najlepszego poznanie potrzeb przeprowadzono ankiety badawcze oraz wywiady indywidualne, jak i warsztaty co-creation – inspirowane design thinking – wszystkie te aktywności były przeprowadzone w grupie młodzieży i rodziców oraz opiekunów dzieci w wieku 2-10 lat.

Za najbardziej atrakcyjne projekty zostały uznane te, które w jakiś sposób mobilizują do kreatywności, są oparte na nowych trendach i dalekie od klasycznej formy.

Aby dowiedzieć się co najbardziej przypadło do gustu mieszkańcom i jakie są ich oczekiwania względem CKD – przeczytaj poniższą diagnozę!