Kultura. Moje ulubione miejsce!

Date of publication: 26.09.2019
Author: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minute
print

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu postanowił dowiedzieć się czego jeszcze w ich ofercie może brakować mieszkańcom gminy – w tym celu zgłosił się do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”!

Kultura. Moje ulubione miejsce!
Mieszkańcy na spotkaniu w parku

„Celem diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Myślenice, która może być podstawą dla określenia strategii Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w zakresie efektownego wykorzystania potencjału kulturotwórczego zasobów oraz lepszego zaspakajania potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Przeprowadzenie badań społecznych w ramach pierwszej części przedsięwzięcia było również okazją do wygenerowania pomysłów mieszkańców na oddolne inicjatywy oraz zgłoszenie najciekawszych z nich do realizacji w ramach drugiej części zadania. Opracowany raport stanowi materiał będący zapisem informacji i opinii mieszkańców na temat aktywności kulturalnej lokalnej społeczności, a także ich oczekiwań w zakresie współpracy z myślenicką instytucją kultury.”

Przeczytaj więcej o projekcie w poniższej diagnozie!