Jest w orkiestrach dętych jakaś siła!

Date of publication: 31.10.2012
Author: Dom Kultury+
Średni czas czytania 1 minute
print

Projekt realizowany przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli w ramach Programu NCK Dom Kultury+. Edukacja artystyczna.

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających wspólnej inicjatywie społecznej do kontynuowania lokalnej tradycji dętej orkiestry rozrywkowej poprzez cykl zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży. Daje to uczestnikom możliwość obcowania z żywym twórcą, inspiruje do poszukiwań własnych pasji i talentów, rozbudza kreatywność oraz odwagę do działania na polu sztuki. Celem pobocznym jest zainteresowanie dzieci i młodzieży pracą orkiestry dętej i grup tanecznych mażoretek, ukazanie atrakcyjności takiej formy realizowania pasji muzycznych i zachęcenie do działań artystycznych w zespole muzycznym bądź w grupie tanecznej.

Całość prac śledzi sześcioro młodych fotoreporterów, którzy dokumentują każdy etap zadania – fotografują, nagrywają, prowadzą własnego bloga, biorą czynny udział w wydarzeniach i warsztatach. Oto próbka ich pracy:

http://detaorkiestra.tumblr.com/