Inicjatywy Lokalne – Ciechanowska Kultura+

Date of publication: 19.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku pozyskania przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Inicjatywy Lokalne – Ciechanowska Kultura+” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. 

Inicjatywy Lokalne – Ciechanowska Kultura+
zdjęcie zbiorowe na tle ściany z kartkami

Celem projektu jest otwarcie się władz Ciechanowa i miejskich instytucji kultury na oddolne inicjatywy mieszkańców w zakresie realizacji działań kulturalnych. Zadaniem tego jest zachęcenie mieszkańców miasta do wychodzenia z propozycjami realizacji działań kulturalnych, które wzbogaciłyby życie artystyczne Ciechanowa, dając jednocześnie lokalnym twórcom możliwość ekspresji i realizacji własnych pomysłów z zakresu szeroko pojmowanej kultury.
Chcąc poznać potencjał kulturotwórczy mieszkańców Ciechanowa, opracowano niniejszą diagnozę stanu kultury w mieście, opisującą zaangażowanie mieszkańców Ciechanowa w uczestnictwo i kreowanie wydarzeń kulturalnych. W działania realizowane w projekcie włączone zostały również osoby pozostające dotychczas „poza kulturą” – osoby ubogie, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy.

grupa osób przy stole