Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach - diagnoza potrzeb mieszkańców

Date of publication: 23.10.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Dzięki diagnozie możliwe stało się pogłębienie dialogu z lokalną społecznością na temat potencjału kulturotwórczego instytucji, grup oraz liderów podejmujących inicjatywy na polu kulturalnym. Badania miały również na celu identyfikację potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, zachęcając do współpracy z lokalną instytucją kultury otwartą na oddolne inicjatywy mieszkańców, których talent i zaangażowanie wnoszą znaczący wkład w lokalny rozwój. Dzięki zebranym wnioskom możliwe stało się dostosowanie oferty kulturalnej GOK-u do potrzeb różnych grup wiekowych, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców pomysłom.

Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach - diagnoza potrzeb mieszkańców
okładka diagnozy - wzór abstrakcyjny