Dom kultury+ Inicjatywy miejskie

Date of publication: 17.10.2023
Author: PW
Średni czas czytania 5 minutes
print

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Dom Kultury+ Inicjatywy miejskie".

Dom kultury+ Inicjatywy miejskie
Fot. zdjęcia z realizacji projektu

Ewaluacja zadania cz. I została przeprowadzona przez Zespół MOK w Międzyrzecu Podlaskim przy wsparciu animatora i objęła wszystkie działania w ramach zadania cz. I. Dane zbierane były podczas rozmów i wywiadów w trakcie współpracy pomiędzy MOK a animatorem oraz w ramach wywiadu grupowego po zakończeniu I części zadania. Zebrano opinie i wnioski zarówno członków Zespołu MOK jak i komisji wybierającej inicjatywy oraz animatora. Zasadniczym pozytywem jest zwiększenie świadomości mieszkańców oraz dotarcie do osób i grup które do tej pory nie słyszały o ofercie MOK czy też nie angażowały się – szczególnie chodzi o osoby z niepełnosprawnością czy członków Uniwersytetu Trzeciego wieku. Pierwsza część zadania wywarła też wpływ na zespół MOK – z jednej strony, w pewnym zakresie, nastąpiła integracja zespołu, z drugiej udział kadry w projekcie był dobrowolny (nie z tzw. „rozdzielnika”), co w konsekwencji doprowadziło do zróżnicowanego zaangażowania, ale pozwoliło nie realizować działań "na siłę". "Dom Kultury+ Inicjatywy miejskie" okazał  się pierwszym takim projektem w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie to nie MOK przedstawia sformatowaną ofertę, ale wychodzi do mieszkańców i to właśnie ich pyta o pomysły, dając możliwość realizacji autonomicznych inicjatyw. Wcześniejsze zbieranie opinii mieszkańców za pośrednictwem ankiet internetowych nie było tak responsywne, jak metody animacyjne stosowane w diagnozie w  ramach DK+. Z perspektywy czasu szkoda, że sama młodzież nie zgłosiła  własnej inicjatywy i nie zaangażowania się w pełni działająca w mieście Młodzieżowa Rada miasta. Poza udziałem w spotkaniach informacyjnych oraz organizacji pikniku miejskiego, udział szkół czy nauczycieli był znikomy. Wyzwaniem przed II częścią zadania jest to, że zespół realnie zaangażowany z MOK jest stosunkowo mały – nie wszystkie osoby które deklarowały chęć, na początku realnie włączyły się w działania. Struktura wieku w zespole jest raczej wysoka, ponadto wszystkie inicjatywy kończą się jesienią w podobnym czasie i należy dobrze je zaplanować, by na siebie nie nachodziły. Podsumowując, zrealizowano wszystkie zakładane działania w I cz. Projektu  i z perspektywy Zespołu MOK były to efektywne i wartościowe działania, pozwalające w przyszłości zwiększać udział samych mieszkańców w budowaniu oferty kulturalnej. Warto podkreślić, że wartością dodaną jest potencjalne zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej niepełnosprawności poprzez fakt, że same osoby z niepełnosprawnością będą realizowały jedną z inicjatyw. W trakcie realizacji projektu bardzo ważne było wsparcie ze strony Tomasza Kasprzaka, animatora z ramienia Narodowego Centrum Kultury. Dobór animatora NCK do realiów i potrzeb MOK był wręcz doskonały. Przydzielono nam praktyka z dużym doświadczeniem w animacji kultury miejskiej, co pozwala stopniowo wydobywać potencjał naszej jednostki i warunków, które posiadamy. Mamy nadzieję, a nawet pewność, na dalszą współpracę przy kolejnych projektach.