Diagnoza zasobów i inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców gminy Dywity

Date of publication: 12.10.2013
Średni czas czytania 0 minutes
print

W Gminie Dywity istnieje praktyka współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucją kultury. Świadczy o tym idea wspólnego budowania Kalendarza Imprez, który pozwala na takie planowanie wydarzeń, by układały się w jeden ciąg, jedną ofertę a nie stanowiły dla siebie konkurencji.

Diagnoza zasobów i inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców gminy Dywity
ręce grupy osób