Diagnoza w gminie Koprzywnica Raport z badania potencjału kulturotwórczego i stylu życia mieszkańców gminy

Date of publication: 23.10.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Badanie animacyjne miało wymiar praktyczny, co oznacza, że w jak największym stopniu miało być użyteczne dla domu kultury w działaniach wspierających mieszkańców (również po zakończeniu konkursu). W związku z tym poza zebraniem konkretnej wiedzy służyło również wzajemnemu poznaniu się domu kultury i mieszkańców, jak również promocji samego konkursu. Zarówno rozumienie pojęcia potencjał kulturotwórczy oraz kształt badania animacyjnego został wypracowany partycypacyjnie przez zespół domu kultury przy wsparciu badaczy. Pracownicy domu kultury współprowadzili również częściowo warsztaty z mieszkańcami, a następnie samodzielnie przeprowadzili akcję animacyjną skierowaną do młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz działanie podczas imprezy z okazji św. Floriana.

Diagnoza w gminie Koprzywnica Raport z badania potencjału kulturotwórczego i stylu życia mieszkańców gminy
logotyp DK